Poznámka
DACH – Dětské autistické chování (Thorová, 2003)
ano
ne
1.
Nezvykle klidné a tiché chování (v období 0-12 měsíců).
2.
Neutišitelný dlouhotrvající pláč bez zjevné příčiny (v období 0-12 měsíců).
3.
Výrazné dlouhotrvající problémy se spaním a usínáním (déle než tři měsíce).
4.
Problémy s jídlem (jí pouze určité druhy potravin, přejídá se či jí velmi málo).
5.
Výrazná nechuť k výměně plenek, česání vlasů, oblečení, převlékání, čištění zubů, stříhání nehtů a vlasů.
6.
Špatný oční kontakt nebo vyhýbaní se očnímu kontaktu.
7.
Dítě se dívá skrz člověka, nekomunikuje pohledem.
8.
Některé zvuky i  běžný hluk dítěti extrémně vadí, stává se nervózní, může si zakrývat uši.
9.
Dítě je fascinováno určitými zrakovými podněty, jako jsou např. světla, stíny, hrany předmětů či třpytivé věci, a vydrží je dlouze pozorovat.
10.
Věci pozoruje koutkem oka, pod zvláštním úhlem či si je prohlíží velmi zblízka.
11.
Zdá se, že dítě cítí velmi málo bolest.
12.
Nedává rodičům nijak najevo, že se chce pochovat.
13.
Nemá zájem o mazlení, maximálně ho pasivně snese.
14.
Dítě dokáže trávit hodně času o samotě, zabaví se vlastní hrou, netouží po společnosti.
15.
Dítě nevyžaduje pozornost, společnost, společnou hru.
16.
Nezájem o dětské sociální hříčky typu „kukuč“, „paci, paci“, „vařila myšička“, „berany, berany“apod.
17.
Dlouhotrvající fixace na jedinou osobu, ostatní lidi téměř zcela odmítá (alespoň jeden rok).
18.
Dítě se nezajímá o ostatní děti (v období 30 měsíců a výše).
19.
Dítě se nezapojuje do společných her s vrstevníky (s hračkami, na schovávanou, apod.)
20.
Dítě se nezajímá o soutěživé hry, neprojevuje touhu vyhrát (v období od třetího roku).
21.
Dítě má nějakou výjimečnou schopnost.
22.
Dítě velmi málo napodobuje dospělé (výrazy tváře, mluvení, činnosti, pohyby).
23.
Dítě neumí ukazovat prstem na zajímavé předměty v dálce (hlavně v období 9-24 měsíců).
24.
Dítě neukazuje na předměty, které chce podat.
25.
Velmi málo používá gesta, jako je pohyb hlavou vyjadřující „ano-ne“, „pa-pa“, „pusinku“, „ty,ty“, „pojď sem“.
26.
Více mluví či žvatlá pro sebe než pro druhé.
27.
Pokud něco chce, používá ruku dospělého jako nástroj nebo jako ukazovátko.
28.
Dítě má potíže zaměřit svou pozornost na věci, na které se ho snažíme v okolí upozornit, obzvláště pokud jsou vzdálenější.
29.
Dítě se vyptává pořád dokola na to samé.
30.
Dítě opakuje často slova nebo věty okamžitě poté, co je slyší.
31.
Dítě má tendenci odpovídat na otázku výběrem slov nebo celou vaší otázkou. Např. na otázku „Nechceš banán?“, odpoví „nechceš?“ nebo „banán“, nebo „nechceš banán“.
32.
Dítě příliš často mluví o určitých tématech, které ho zajímají (např.vysavače, značky, elektřina, klíče, zvířata, historie).
33.
Řeč nebo konverzace bývá často vzdálená a nepřiměřená situaci, ve které se dítě nachází. Týká se např. událostí z minula, jedná se o úryvky z televize, z pohádek či písniček. Tento jev se často projevuje ve chvíli, kdy se dítě cítí nejisté a nervózní.
34.
Dítě mluví často pro sebe.
35.
Řeč dítěte působí mechanicky a formálně, tzn. že se dítě vyjadřuje nápadně přesně slovy a větami, které používají dospělí.
36.
Dítě nepoužívá nebo pouze minimálně používá 1.osobu („já“), vyjadřuje se místo toho ve 3. osobě(Honzík půjde, Jana chce).
37.
Dítě má nápadně často slon odpovídat „nevím“, i když odpověď zná.
38.
Rádo roztáčí předměty (víčka, hrníčky atd.)
39.
Fascinace pohybem (např. tekoucí voda, padající předměty, listování knihou, třepání klíči, papíry, hračkami, igelitovými sáčky, otvírání a zavírání dveří).
40.
Fascinace točícími se předměty, obliba sledování krouživého pohybu (pračka, větrník, větrák apod.)
41.
Fascinace určitými předměty (vysavače, dlouhé tyčovité předměty, okapy, provázky, vypínače apod.)
42.
Zájem o přesýpání drobných předmětů či pohazování věcmi.
43.
Nehraje si správně s drobnými hračkami (spíše je pouze rozhazuje a demontuje).
44.
Nezájem o klasické hračky (stavebnice, auta, panenky).
45.
Velmi úzké přimknutí k jedné nebo dvěma hračkám.
46.
Nezájem o hračky znázorňující živé tvory (plyšová zvířata, panenky, figurky lidí).
47.
Dítě nenapodobuje ve své hře dospělé (hra „jako že“ a „na“).
48.
V televizi dítě nezajímají různé pohádky (i když může vyžadovat pouštění několika pohádek stále dokola), může dávat přednost pouze reklamám či určitým pořadům (losování Sportky, soutěžní pořady).
49.
Dítě rádo staví předměty do řad nebo z nich vytváří různé ornamenty nebo je podle určitého klíče třídí.
50.
Dítě se vyvíjí skoky, nechce dělat věc do té doby, dokud si není jisté, že ji zvládne bezpečně samo.
51.
Velmi špatně snáší změny v programu (při dešti se nejde na plánovanou vycházku apod.) nebo v prostředí, které ho obklopuje (přesunutí nábytku, změna oblečení).
52.
Sklony k pedantickému, perfekcionistickému chování (určité věci musí být na svých místech, dveře a zásuvky zavřené apod.)
53.
Vyžaduje chodit nebo jezdit stejnou cestou.
54.
Dítě lpí na dodržování určitých rituálů (je nutné dodržování určité pořadí u některých činností, chce, aby se lidé vyjadřovali přesnými výrazy apod.)
55.
Dítě má snahu neustále s sebou nosit nějakou věc – např. provázek, drobnou hračku nebo její část.
56.
Dítě má velmi malou nebo žádnou snahu učit se něco nového.
57.
Dítě velmi málo samo od sebe napodobuje dospělé nebo ostatní děti.
58.
Dítě často projevuje úzkost nebo nervozitu.
59.
U dítěte se často střídají nálady, mnohdy bez zjevné příčiny.
60.
Dítě neprojevuje strach ve většině nebezpečných nebo strašidelných situacích.
61.
Po většinu dne velmi málo projevuje emoce, většinou se tváří nezúčastněně.
62.
Často se bez zjistitelné příčiny směje nebo pláče.
63.
Často se vzteká (denně několik záchvatů spojených s křikem).
64.
Dítě se rádo otáčí kolem své osy nebo běhá v kruhu.
65.
Dítě dlouhodobě stereotypně třepe rukama či prsty a prohlíží si pohyb.
66.
Dítě často poskakuje nahoru a dolů, pokud má radost nebo ho něco zaujme.
67.
Dítě je velmi pohybově obratné (např. ve šplhání po nábytku, v lezení přes překážky apod.).
68.
Pokud dítě něco potěší nebo rozruší, třepe prsty, rukama nebo dává paže do zvláštních poloh.
69.
Často kýve celým tělem, přenáší váhu z nohy na nohu, převaluje se z boku na bok nebo se kýve v sedě.
70.
Dítě samo sebe zraňuje nebo zraňování naznačuje (štípe se, kouše se, tluče hlavo, bouchá samo sebe).
71.
Dítě je občas agresivní na druhé (kope, škrábe, tahá za vlasy apod.)
72.
Dítě je výrazně hyperaktivní – živé, neklidné, chvíli neposedí.
73.
Dítě se nedokáže vzhledem ke svému věku soustředit, je roztěkané, nevydrží delší dobu sedět či pracovat.
74.
U dítěte je patrný velmi výrazný negativismus (mnoho věcí a činností odmítá, vzteká se, je obtížné dítě přimět ke spolupráci).

Vyhodnocení dotazníku DACH

Spočítejte souhlasné odpovědi, převeďte je na procenta (= děleno 74×100) a srovnejte s tabulkou, která udává průměrný počet kladných odpovědí u jednotlivých diagnóz.
Přesnější výpočet % při nevyplněných odpovědích nebo nemluvících dětí – počet položek ano mínus nevím nebo nevyplněných odpovědí děleno 65×100
Děti, které obdržely diagnózu PAS, mají zhruba 50% souhlasných odpovědí.
U dětí s 30% souhlasných odpovědí se může jednat o hraniční symptomatiku.
Orientační průměrná procenta a průměrný počet kladných odpovědí u jednotlivých diagnostických skupin.
skupina
% kladných odpovědí
Děti mluvící
Děti nemluvící
Dětský autismus
54
39 položek
35 položek
Atypický autismus
47
35 položek
31 položek
Aspergerův syndrom
57
42 položek
Autistické rysy, které nebyly diagnostikovány jako autismus
30
22 položek
20 položek
Děti s MR
23
17 položek
15 položek
Děti bez vývojových obtíží
5
4 položky
3 položky
Stanovený práh citlivosti na dg. PAS
35
26 položek
23 položek

DACH  našeho syna(vyplněný) :

ano ne
1. Nezvykle klidné a tiché chování (v období 0-12 měsíců). ne
2. Neutišitelný dlouhotrvající pláč bez zjevné příčiny (v období 0-12 měsíců). ano
3. Výrazné dlouhotrvající problémy se spaním a usínáním (déle než tři měsíce). ano
4. Problémy s jídlem (jí pouze určité druhy potravin, přejídá se či jí velmi málo). ano
5. Výrazná nechuť k výměně plenek, česání vlasů, oblečení, převlékání, čištění zubů, stříhání nehtů a vlasů. ano
6. Špatný oční kontakt nebo vyhýbaní se očnímu kontaktu. ano
7. Dítě se dívá skrz člověka, nekomunikuje pohledem. ano
8. Některé zvuky i  běžný hluk dítěti extrémně vadí, stává se nervózní, může si zakrývat uši. ano
9. Dítě je fascinováno určitými zrakovými podněty, jako jsou např. světla, stíny, hrany předmětů či třpytivé věci, a vydrží je dlouze pozorovat. ano
10. Věci pozoruje koutkem oka, pod zvláštním úhlem či si je prohlíží velmi zblízka. ano
11. Zdá se, že dítě cítí velmi málo bolest. ano
12. Nedává rodičům nijak najevo, že se chce pochovat. ne
13. Nemá zájem o mazlení, maximálně ho pasivně snese. ne
14. Dítě dokáže trávit hodně času o samotě, zabaví se vlastní hrou, netouží po společnosti. ano
15. Dítě nevyžaduje pozornost, společnost, společnou hru. ano
16. Nezájem o dětské sociální hříčky typu „kukuč“, „paci, paci“, „vařila myšička“, „berany, berany“apod. ano
17. Dlouhotrvající fixace na jedinou osobu, ostatní lidi téměř zcela odmítá (alespoň jeden rok). ano
18. Dítě se nezajímá o ostatní děti (v období 30 měsíců a výše). ano
19. Dítě se nezapojuje do společných her s vrstevníky (s hračkami, na schovávanou, apod.) ne
20. Dítě se nezajímá o soutěživé hry, neprojevuje touhu vyhrát (v období od třetího roku). ano
21. Dítě má nějakou výjimečnou schopnost. ne
22. Dítě velmi málo napodobuje dospělé (výrazy tváře, mluvení, činnosti, pohyby). ne
23. Dítě neumí ukazovat prstem na zajímavé předměty v dálce (hlavně v období 9-24 měsíců). ano
24. Dítě neukazuje na předměty, které chce podat. ne
25. Velmi málo používá gesta, jako je pohyb hlavou vyjadřující „ano-ne“, „pa-pa“, „pusinku“, „ty,ty“, „pojď sem“. ano
26. Více mluví či žvatlá pro sebe než pro druhé. ne
27. Pokud něco chce, používá ruku dospělého jako nástroj nebo jako ukazovátko. ne
28. Dítě má potíže zaměřit svou pozornost na věci, na které se ho snažíme v okolí upozornit, obzvláště pokud jsou vzdálenější. ano
29. Dítě se vyptává pořád dokola na to samé. ne
30. Dítě opakuje často slova nebo věty okamžitě poté, co je slyší. ne
31. Dítě má tendenci odpovídat na otázku výběrem slov nebo celou vaší otázkou. Např. na otázku „Nechceš banán?“, odpoví „nechceš?“ nebo „banán“, nebo „nechceš banán“. ne
32. Dítě příliš často mluví o určitých tématech, které ho zajímají (např.vysavače, značky, elektřina, klíče, zvířata, historie). ano
33. Řeč nebo konverzace bývá často vzdálená a nepřiměřená situaci, ve které se dítě nachází. Týká se např. událostí z minula, jedná se o úryvky z televize, z pohádek či písniček. Tento jev se často projevuje ve chvíli, kdy se dítě cítí nejisté a nervózní. ano
34. Dítě mluví často pro sebe. ne
35. Řeč dítěte působí mechanicky a formálně, tzn. že se dítě vyjadřuje nápadně přesně slovy a větami, které používají dospělí. ano
36. Dítě nepoužívá nebo pouze minimálně používá 1.osobu („já“), vyjadřuje se místo toho ve 3. osobě(Honzík půjde, Jana chce). ne
37. Dítě má nápadně často slon odpovídat „nevím“, i když odpověď zná. ano
38. Rádo roztáčí předměty (víčka, hrníčky atd.) ano
39. Fascinace pohybem (např. tekoucí voda, padající předměty, listování knihou, třepání klíči, papíry, hračkami, igelitovými sáčky, otvírání a zavírání dveří). ano
40. Fascinace točícími se předměty, obliba sledování krouživého pohybu (pračka, větrník, větrák apod.) ano
41. Fascinace určitými předměty (vysavače, dlouhé tyčovité předměty, okapy, provázky, vypínače apod.) ano
42. Zájem o přesýpání drobných předmětů či pohazování věcmi. ano
43. Nehraje si správně s drobnými hračkami (spíše je pouze rozhazuje a demontuje). ano
44. Nezájem o klasické hračky (stavebnice, auta, panenky). ne
45. Velmi úzké přimknutí k jedné nebo dvěma hračkám. ano
46. Nezájem o hračky znázorňující živé tvory (plyšová zvířata, panenky, figurky lidí). ano
47. Dítě nenapodobuje ve své hře dospělé (hra „jako že“ a „na“). ano
48. V televizi dítě nezajímají různé pohádky (i když může vyžadovat pouštění několika pohádek stále dokola), může dávat přednost pouze reklamám či určitým pořadům (losování Sportky, soutěžní pořady). ano
49. Dítě rádo staví předměty do řad nebo z nich vytváří různé ornamenty nebo je podle určitého klíče třídí. ano
50. Dítě se vyvíjí skoky, nechce dělat věc do té doby, dokud si není jisté, že ji zvládne bezpečně samo. ano
51. Velmi špatně snáší změny v programu (při dešti se nejde na plánovanou vycházku apod.) nebo v prostředí, které ho obklopuje (přesunutí nábytku, změna oblečení). ano
52. Sklony k pedantickému, perfekcionistickému chování (určité věci musí být na svých místech, dveře a zásuvky zavřené apod.) ano
53. Vyžaduje chodit nebo jezdit stejnou cestou. ano
54. Dítě lpí na dodržování určitých rituálů (je nutné dodržování určité pořadí u některých činností, chce, aby se lidé vyjadřovali přesnými výrazy apod.) ano
55. Dítě má snahu neustále s sebou nosit nějakou věc – např. provázek, drobnou hračku nebo její část. ano

DACH – malík

Reklamy

One response »

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s